تریلر 300: Rise of an Empire!

ژنرال یونانی تمیستوکلس در مارس 2014 در سینماها با نیروهای مهاجم ایرانی درگیر شد.

تریلر 300: Rise of an Empire!

بر اساس فرانک میلر جدیدترین رمان گرافیکی خشایار شاه ، و به سبک بصری نفس گیر فیلم بلاک باستر گفته شد 300 ، این فصل جدید از حماسه حماسی، عمل را به یک میدان نبرد تازه، در دریا می برد، زیرا ژنرال یونانی Themistokles تلاش می کند تا با رهبری اتهاماتی که مسیر جنگ را تغییر می دهد، تمام یونان را متحد کند. 300: به پا خواستن یک امپراتوری تمیستوکلس را در برابر نیروهای مهاجم ایرانی عظیم به رهبری خشایارشا، خدای فانی تبدیل شده، و آرتمیسیا، فرمانده انتقام جوی نیروی دریایی ایران قرار می دهد. اولین تریلر این اکشن ماجراجویی حماسی را در مارس 2014 در سینماها تماشا کنید.