مصاحبه های وسوسه با جورنی اسمولت بل و برندی نوروود [اختصاصی]

لنس گراس و رابی جونز نیز برای شکستن این درام وحشتناک در سینماها در 29 مارس آماده هستند.

مصاحبه های وسوسه با جورنی اسمولت بل و برندی نوروود [اختصاصی]

چند خط فاصله تایلر پری با بالغ ترین فیلم خود بازگشته است، وسوسه ، که فیلمنامه را در خط داستانی همسر خیانتکار ورق می زند. جورنی اسمولت بل در نقش جون، زن متاهلی که خود را وسوسه شده توسط بریس میلیاردر خوش تیپ می بیند ( لنس گراس ). تاد گیلکریست اخیرا با ستاره ها نشسته است جورنی اسمولت بل ، لنس گراس ، برندی نوروود و رابی جونز ، برای بحث در مورد این درام شدید که به بررسی فراز و نشیب های خیانت می پردازد. به مصاحبه های اختصاصی ما نگاهی بیندازید و توسط بازیگران و عوامل فیلم وسوسه شوید وسوسه .