پوستر و بنر بین المللی جایگزین ثور: دنیای تاریک

پس‌زمینه آسگارد با حضور کریس همسورث و ناتالی پورتمن با لندن عوض شده است.

پوستر و بنر بین المللی جایگزین ثور: دنیای تاریک

قطعا کمبودی وجود نداشته است تور: دنیای تاریک پوسترهای این هفته، با تک برگه ملکیت ملعون و ثور و جین فاستر . امروز یک نسخه جایگزین از پوستر بین المللی دیروز داریم که هنوز هم مشخص است کریس همزوورث و ناتالی پورتمن در نقش ثور و جین، اما پس‌زمینه آسگارد را با لندن عوض می‌کند. بعلاوه، ما بنری داریم که نشان می دهد آسگاردیان قدرتمند با چکش مورد اعتماد خود، Mjolnir، وارد عمل می شود.پوستر بین المللی جایگزین ثور دنیای تاریک بنر ثور دنیای تاریک